W dniach 22 - 26 stycznia 2018 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Miasta Bialsko-Biała. Tym samym Miasto Bielsko-Biała dołączyło do grona użytkowników z grupy wielkich miast.

W dniach 15 - 19 stycznia 2018 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Miasta Płocka. Tym samym Miasto Płock dołączyło do grona użytkowników z grupy wielkich miast.

W dniach 11 - 15 grudnia 2017 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Miasta Katowice. Tym samym Miasto Katowice dołączyło do grona użytkowników z grupy wielkich miast.

W dniach 7 - 8 września 2017 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Tym samym Województwo Małopolskie dołączyło do grona użytkowników prowadzących za pomocą programu egzekucję opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dnia 26 lipca 2017 r. pod adresem https://rewucki.eu uruchamiamy nowy, firmowy serwis internetowy. Zastąpi on docelowo dotychczasową wersję, która jeszcze przez jakiś czas dostępna będzie pod adresem https://rewucki.com.pl.

Nowy serwis oparty został na popularnym CMSie Joomla! zintegrowanym z platformą komunikacyjną Kunena. Rozwiązanie to, umożliwi nam zaproponowanie użytkownikom naszego oprogramowania przestrzeni, w ramach której będą mogli wymieniać się doświadczeniami między sobą oraz korzystać z profesjonalnej pomocy technicznej. 

Zawartość dotychczasowego serwisu została w całości przeniesiona na nową platformą tworząc niniejszy blog oraz bazę artykułów podzieloną na kategorie tożsame z oferowanymi przez firmę produktami. Zawarte w bazie artykuły w części widoczne są publicznie, w większości jednak, dostępne bedą wyłącznie dla uprawnionych użytkownków. Oprócz poszerzonej bazy artykułów uprawnieni użytkownicy uzyskają także dostęp do tematycznych for internetowych.

Informujemy, że publikowane dotychczas na blogu powiadomienia o nowych wersjach oprogramowania zostały przekształcone w wątki forumowe i można je odnaleźć za pomocą znajdującej się na wyposażeniu forum opcji zaawansowanego wyszukiwania. Pozostałe informacje natury technicznej zostały przekształcone w artykuły i można je odnaleźć za pomocą polecenia szukaj.