Począwszy od 26 maja 2013 roku, na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, marszałkowie województw stali się organami egzekucyjnymi uprawnionymi do egzekwowania należności związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Do realizacji zadań wynikłych z tych regulacji nasze narzędzia wspomagające prowadzenie egzekucji administracyjnej zostały wybrane przez następujące instytucje (porządek alfabetyczny): 

DBGiTR we Wrocławiu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubelskie, Województwo Łódzkie, Województwo MałopolskieWojewództwo Opolskie, Województwo PodkarpackieWojewództwo ŚląskieWojewództwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo Warmińsko-MazurskieWojewództwo ZachodniopomorskieWZGKiAM w Poznaniu...