Dnia 26 lipca 2017 r. pod adresem https://rewucki.eu uruchamiamy nowy, firmowy serwis internetowy. Zastąpi on docelowo dotychczasową wersję, która jeszcze przez jakiś czas dostępna będzie pod adresem http://www.rewucki.pl.

Nowy serwis oparty został na popularnym CMSie Joomla! zintegrowanym z platformą komunikacyjną Kunena. Rozwiązanie to, umożliwi nam zaproponowanie użytkownikom naszego oprogramowania przestrzeni, w ramach której będą mogli wymieniać się doświadczeniami między sobą oraz korzystać z profesjonalnej pomocy technicznej. 

Zawartość dotychczasowego serwisu została w całości przeniesiona na nową platformą tworząc niniejszy blog oraz bazę artykułów podzieloną na kategorie tożsame z oferowanymi przez firmę produktami. Zawarte w bazie artykuły w części widoczne są publicznie, w większości jednak, dostępne bedą wyłącznie dla uprawnionych użytkownków. Oprócz poszerzonej bazy artykułów uprawnieni użytkownicy uzyskają także dostęp do tematycznych for internetowych.

Informujemy, że publikowane dotychczas na blogu powiadomienia o nowych wersjach oprogramowania zostały przekształcone w wątki forumowe i można je odnaleźć za pomocą znajdującej się na wyposażeniu forum opcji zaawansowanego wyszukiwania. Pozostałe informacje natury technicznej zostały przekształcone w artykuły i można je odnaleźć za pomocą polecenia szukaj.