W dniach 7 - 8 września 2017 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Tym samym Województwo Małopolskie dołączyło do grona użytkowników prowadzących za pomocą programu egzekucję opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.