W dniu 15 października 2019 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w celu egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.