W dniach 11 - 15 grudnia 2017 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Miasta Katowice. Tym samym Miasto Katowice dołączyło do grona użytkowników z grupy wielkich miast.

W dniach 7 - 8 września 2017 roku uruchomiliśmy System Taxi+ w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Tym samym Województwo Małopolskie dołączyło do grona użytkowników prowadzących za pomocą programu egzekucję opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dnia 26 lipca 2017 r. pod adresem https://rewucki.eu uruchamiamy nowy, firmowy serwis internetowy. Zastąpi on docelowo dotychczasową wersję, która jeszcze przez jakiś czas dostępna będzie pod adresem http://www.rewucki.pl.

Nowy serwis oparty został na popularnym CMSie Joomla! zintegrowanym z platformą komunikacyjną Kunena. Rozwiązanie to, umożliwi nam zaproponowanie użytkownikom naszego oprogramowania przestrzeni, w ramach której będą mogli wymieniać się doświadczeniami między sobą oraz korzystać z profesjonalnej pomocy technicznej. 

Zawartość dotychczasowego serwisu została w całości przeniesiona na nową platformą tworząc niniejszy blog oraz bazę artykułów podzieloną na kategorie tożsame z oferowanymi przez firmę produktami. Zawarte w bazie artykuły w części widoczne są publicznie, w większości jednak, dostępne bedą wyłącznie dla uprawnionych użytkownków. Oprócz poszerzonej bazy artykułów uprawnieni użytkownicy uzyskają także dostęp do tematycznych for internetowych.

Informujemy, że publikowane dotychczas na blogu powiadomienia o nowych wersjach oprogramowania zostały przekształcone w wątki forumowe i można je odnaleźć za pomocą znajdującej się na wyposażeniu forum opcji zaawansowanego wyszukiwania. Pozostałe informacje natury technicznej zostały przekształcone w artykuły i można je odnaleźć za pomocą polecenia szukaj.

Począwszy od 26 maja 2013 roku, na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, marszałkowie województw stali się organami egzekucyjnymi uprawnionymi do egzekwowania należności związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Do realizacji zadań wynikłych z tych regulacji nasze narzędzia wspomagające prowadzenie egzekucji administracyjnej zostały wybrane przez następujące instytucje (porządek alfabetyczny): 

DBGiTR we Wrocławiu, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Województwo Lubelskie, Województwo Łódzkie, Województwo MałopolskieWojewództwo Opolskie, Województwo PodkarpackieWojewództwo ŚląskieWojewództwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo Warmińsko-MazurskieWojewództwo ZachodniopomorskieWZGKiAM w Poznaniu...

Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniającej ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych 46 gmin wymienionych w załączniku do ustawy przejęło kompetencje organów egzekucyjnych w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. Ustawa ta weszła w życie w dniu 1 stycznia 1997 r. i od tego czasu wdrożyliśmy i nieustannie serwisujemy nasze narzędzia wspomagające prowadzenie egzekucji administracyjnej w następujących miastach (porządek alfabetyczny): 

Białystok, Bielsko-BiałaBytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa GórniczaGorzów Wielkopolski, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, KatowiceKielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Mysłowice, Olsztyn, PłockRadom, RybnikSosnowiec, Świętochłowice, Tarnów, Tychy, Wałbrzych, Wrocław.