Artykuł poświęcony instalacji Systemu Taxi+ i współpracującego z nim Kalkulatora Windykacyjnego.

Część plików dostępna jest wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.

Do pobrania
Download this file (TaxiImport2PL.pdf)Import tytułów wykonawczych[przestarzały]310 kB

Procedura aktualizacji Systemu Taxi+

Począwszy od wersji 12.2.24.0 nie ma już procedury pełnej i skróconej, a funkcjonuje wyłącznie jednolita procedura aktualizacji Systemu Taxi+ aktualizująca zarówno Moduł Taxi+ jak i Serwer Bizon.
Proszę pamiętać, aby przed instalacją upewnić się, że na serwerze znajduje się odpowiednia ilość wolnego miejsce na ewentualną przebudowę bazy danych. Zalecamy, aby dostępna przestrzeń stanowiła przynajmniej dwukrotność miejsca jakie zajmuje System Taxi+ wraz z danymi (z wyłączeniem plików *.old).

Procedura jednolita

 1. Zalogować się z uprawnieniami administratora na hoście pełniącym funkcję serwera Systemu Taxi+.
 2. Pobrać wyszczególniony powyżej: Instalator Systemu Taxi+.
 3. Uruchomić program Taxi+ z uprawnieniami administratora zaznaczając w oknie logowania pole: Tryb administracyjny.
 4. Jeżeli instalacja wykorzystuje usługę TaxiTaskServer zatrzymać tę usługę i upewnić się, że nikt nie pracuje w Taxi+ za pomocą polecenia Sesje.  
 5. Wykonać kopię zapasową z pomocą polecenia Kopia zapasowa.
 6. Zakończyć pracę programu Taxi+.
 7. Przejść do opcji umożliwiające dodawanie i usuwanie programów.
 8. Odinstalować Bizon Taxi+.
 9. Odinstalować Bizon Serwer, jeśli widnieje na liście zainstalowanych programów.
 10. Uruchomić pobrany uprzednio program: Instalator Systemu Taxi+ ( BTSetup.exe )
 11. W trakcie instalacji potwierdzić ustalony uprzednio katalog instalacyjny.
 12. W trakcie instalacji instalator uruchomi automatycznie program Taxi+ który będzie potrzebny w dalszej części instalacji.
 13. Jeśli użytkowaną dotychczas wersją programu Taxi+ była wersja 12.2.13.2 lub nowsza przejść do kroku 23, jeśli użytkowana była wersja starsza przejść do kroku 14.
 14. Otworzyć usługi systemowe i zatrzymać usługę Bizon Database Server.
 15. Uruchomić Bizon Database Server jako aplikację: Start / Programy / Bizon / Bizon Database Server.
 16. Odszukać w zasobniku systemowym ikonę Bizon Database Server i z powiązanego z nią menu wybrać opcję Otwórz.
 17. Na panelu Zadania wybrać polecenie Zatrzymaj serwer.
 18. Na panelu Zadania wybrać polecenie Edytuj opcje serwera.
 19. Przejść na zakładkę Licencje.
 20. Wprowadzić parametry licencji i zatwierdzić je przyciskiem OK.
 21. Ponownie odszukać w zasobniku systemowym ikonę Bizon Database Server i z powiązanego z nią menu wybrać opcję Zakończ.
 22. Otworzyć usługi systemowe i uruchomić usługę Bizon Database Server.
 23. Jeśli użytkowaną dotychczas wersją programu Taxi+ była wersja 12.2.13.4 lub nowsza przejść do kroku 31, jeśli starsza przejść do kroku 24.
 24. Przejść do uruchomionego uprzednio program Taxi+ i zalogować się z uprawnieniami administratora zaznaczając (jeśli nie jest zaznaczone) w oknie logowania pole: Tryb administracyjny.
 25. Odpowiedzieć Nie na pytanie: Czy wykonać aktualizację? 
 26. Przejść do opcji SQL.
 27. Wybrać przycisk Otwórz i otworzyć plik Text Index Repair.SQL znajdujący się w podkatalogu Client / Data katalogu instalacyjnego.
 28. Wybrać przycisk Uruchom.
 29. Poczekać na zakończenie operacji, która w przypadku dużych baz danych może być bardzo czasochłonna i trwać nawet kilkadziesiąt minut.
 30. Zamknąć okno SQL, zakończyć pracę programu Taxi+ i ponownie go uruchomić.
 31. Zalogować się do uprzednio uruchomionego programu Taxi+ z uprawnieniami administratora odznaczając (jeśli jest zaznaczone) w oknie logowania pole: Tryb administracyjny.
 32. Pozwolić programowi na aktualizację bazy danych jeśli wystąpi taka potrzeba.
 33. Zakończyć pracę programu Taxi+.
 34. Wrócić do programu instalacyjnego i zakończyć jego pracę klikając przycisk Zakończ. 
Na temat procedury aktualizacji Systemu Taxi+ można podyskutować na forum w wątku: 
Instalacja Systemu Taxi+

Procedura aktualizacji Kalkulatora Windykacyjnego

Procedura przeznaczona dla użytkowników wykorzystujących palmtopy do elektronicznej obsługi przydziałów służb. Procedurę należy wykonać na wszystkich stanowiskach będących punktami synchronizacji palmtopów dla których wersja zainstalowanego programu Bizon Kalkulator Windykacyjny jest starsza niż wersja Instalatora Kanału KalWin.
 1. Przejść do opcji umożliwiające dodawanie i usuwanie programów.
 2. Odinstalować Bizon Kalkulator Windykacyjny.
 3. Uruchomić jako administrator pobrany uprzednio program: Instalator Kanału KalWin ( TKWSetup.exe ).
 4. W trakcie instalacji potwierdzić ustalony uprzednio katalog instalacyjny.
 5. Zamknąć program instalacyjny po zakończeniu instalacji.
 6. Jeśli użytkowaną dotychczas wersją programu Kalkulator Windykacyjny (KalWin) na palmtopie była wersja tożsama z wersją Instalatora Kanału KalWin należy zakończyć instalację, jeśli starsza przejść do kroku 7.
 7. Uruchomić z menu Start / Programy / Bizon / Kalkulator Windykacyjny program KalWin dla PalmOS.
 8. Wskazać opcję All i potwierdzić wybór przyciskiem OK.
 9. Wykonać synchronizację wszystkich palmtopów synchronizujących się poprzez to stanowisko.
 10. Uruchomić na każdym z synchronizowanych palmtopów program Kalkulator Windykacyjny i podać, jeśli będzie taka potrzeba, otrzymany od nas numer seryjny KalWin dla wersji 3.
 11. Wybierać na ekranie każdego synchronizowanego palmtopa przycisk OK do czasu wyświetlenia przycisku Kalkulacje i przycisku Tytuły.
 12. Wybrać na ekranie każdego synchronizowanego palmtopa menu Kalkulator Windykacyjny, a w nim opcję Rejestracja KalWinHS i podać, jeśli będzie taka potrzeba, numer seryjny KalWinHS dla wersji 3.
 13. Wybrać na ekranie każdego synchronizowanego palmtopa ponownie menu Kalkulator Windykacyjny, a w nim opcję O programie i upewnić się, że po instalacji na palmtopach znajduje się program Kalkulator Windykacyjny w wersji tożsamej z wersją Instalatora Kanału KalWinwskazanej, jeśli tak nie jest wrócić do kroku 7.
 14. Ponownie wykonać synchronizację wszystkich palmtopów synchronizujących się poprzez to stanowisko.
Na temat proceduy aktualizacji Kalkulatora Windykacyjnego można podyskutować na forum w wątku: 
Instalacja Kalkulatora Windykacyjnego