Organy egzekucyjne, które przy wyliczaniu odsetek podatkowych uwzględniają odsetki minimalne, w przypadku ich zmiany, muszą dokonać stosownych modyfikacji w konfiguracji programu Kalkulator Windykacyjny. Poniżej przedstawiamy procedurę zmiany konfiguracji, która nie wymaga instalacji nowej wersji oprogramowania:

Kalkulator Windykacyjny

Dotyczy palmtopów wyposażonych w program bez licencji synchronizacji, palmtopy posiadające oprogramowanie z licencją synchronizacji zostaną uaktualnione automatycznie podczas pierwszej synchronizacji z uprzednio skonfigurowanym programem Bizon lub Taxi+
 1. Uruchomić program KalWin na palmtopie;
 2. Wcisnąć przycisk OK tyle razy, aż ukaże się główny ekran programu zawierający dwa duże przyciski z etykietami: Kalkulacje, Tytuły;
 3. Rozwinąć menu pukając w zakładkę Kalkulator Windykacyjny;
 4. Wybrać z menu opcję Parametry i wcisnąć przycisk Nowa;
 5. Wskazać w polu Od dnia datę od której obowiązuje nowa kwota odsetek minimalnych;
 6. Podać w ostatnim polu wiersza OdsP Zaok/Min nową wartości odsetek minimalnych obowiązującą od podanego powyżej dnia;
 7. Wcisnąć przycisk OK.

Bizon (Moduł Kalkulator Windykacyjny)

 1. Zalogować się do programu z uprawnieniami administratora;
 2. Rozwinąć gałąź KalWin i wybrać Parametry;
 3. Podświetlić ostatni rekord;
 4. Z menu Akcje wybrać polecenie Powiel;
 5. W polu Obowiązuje od dnia podać datę od której obowiązuje nowa kwota odsetek minimalnych;
 6. W polu Odsetki podatkowe (minimum) zastąpić dotychczasową kwotą odsetek minimalnych obowiązującą od podanego powyżej dnia;
 7. Kliknąć przycisk Dodaj;
 8. Wykonać synchronizację palmtopów.

Taxi+

Procedura dotycząca Taxi+ znajduje się w dedykowanej dla programu wersji artykułu dostępnej dla uprawnionych użytkowników: procedura zmiany minimalnych odsetek podatkowych, po wykonaniu tej procedury należy przeprowadzić synchronizację palmtopów.