1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza w miejsce dotychczasowych jednolitych odsetek ustawowych nowe odsetki ustawowe, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zmianie uległy także jednolite dotychczas odsetki maksymalne w miejsce których pojawiły się nowe odsetki maksymalne oraz odsetki maksymalne za opóźnienie. Mając na uwadze powyższe zmiany w Kalkulatorze Windykacyjnym dotychczasowe odsetki ustawowe stają się odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a dotychczasowe odsetki maksymalne odsetkami maksymalnymi za opóźnienie. Pozostałe rodzaje odsetek ustawoych oraz odsetek maksymalnych nie będą obsługiwane przez program Kalkulator Windykacyjny.