W przypadku zmiany odsetek podatkowych użytkownicy programu Kalkulator Poborcy muszą dokonać stosownych zmian w konfiguracji. Poniżej przedstawiamy procedurę ręcznej zmiany konfiguracji, która nie wymaga instalacji nowej wersji oprogramowania:

  1. Wcisnąć klawisz PRGM i uruchomić program ZMIANA;
  2. Wybrać opcję PODATKOWE;
  3. Wcisnąć ENTER i wybrać opcję DOPISZ;
  4. W polu ROK podać rok od którego następuje zmiana odsetek i wcisnąć ENTER;
  5. W polu MIESIAC podać miesiąc od którego następuje zmiana odsetek i wcisnąć ENTER;
  6. W polu DZIEN podać dzień od którego następuje zmiana odsetek i wcisnąć ENTER;
  7. W polu PROCENT podać roczną stopę procentową jak ma obowiązywać od podanej powyżej daty i wcisnąć ENTER;
  8. W polu SKALA podać wartość 365 i wcisnąć ENTER;
  9. Zweryfikować poprawność wpisu;
  10. Wcisnąć ENTER i wybrać opcję WYJDZ.