Organy egzekucyjne, które przy wyliczaniu odsetek podatkowych uwzględniają odsetki minimalne, w przypadku ich zmiany, muszą dokonać stosownych modyfikacji w konfiguracji programu Kalkulator Poborcy. Poniżej przedstawiamy procedurę ręcznej zmiany konfiguracji, która nie wymaga instalacji nowej wersji oprogramowania:

  1. Wcisnąć klawisz PRGM i uruchomić program ZMIANA;
  2. Wybrać opcję PARAMETRY;
  3. Zapamiętać wartości parametru ? i Z z wiersza PODATKOWE;
  4. Wcisnąć ENTER i wybrać opcję POPRAW;
  5. Wybrać opcję PODATKOWE;
  6. W polu PYTANIE podać zapamiętaną wartość parametru ? i wcisnąć ENTER;
  7. W polu ZAOK podać zapamiętaną wartość parametru Z i wcisnąć ENTER;
  8. W polu MINIMUM podać wartość odsetek minimalnych i wcisnąć ENTER;
  9. Zweryfikować poprawność parametrów w wierszu PODATKOWE;
  10. Wcisnąć ENTER i wybrać opcję WYJDZ.