Kalkulator Windykacyjny (w skrócie KalWin) jest następcą przeznaczonego dla kalkulatorów graficznych Kalkulatora Poborcy. KalWin, odmiennie od swojego poprzednika pracuje na komputerach kieszonkowych (palmtopach) wyposarzonych w system operacyjny Palm OS. Kalkulator Windykacyjny adresowany jest do służb prowadzących egzekucję administracyjną wszelkiego rodzaju należności pieniężnych w terenie. Umożliwia on naliczanie kosztów egzekucyjnych oraz odsetek za zwłokę w oparciu o tabele odsetek podatkowych, ustawowych i maksymalnych, a dodatkowo także konstruowanie własnych sposobów naliczania w oparciu o samodzielnie definiowane dla poszczególnych kalkulacji reguły umowne. Wbudowane w program algorytmy opracowane zostały zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Począwszy od wersji 2.2 program posiada możliwość pracy w dwóch trybach: Kalkulacje i Tytuły. Tryb Kalkulacje umożliwia wykonywanie obliczeń w oparciu o dane wprowadzone ręcznie do programu. Tryb Tytuły, jest trybem, w którym obliczenia prowadzone są na danych dostarczonych do programu w trakcie synchronizacji z komputerem PC. Źródłem danych może być nasz System Taxi+ lub inny zewnętrzny system egzekucyjny. Dzięki wymianie danych ze stacjonarnymi systemami egzekucyjnymi nawet najbardziej skomplikowane obliczenia można wykonać w terenie w przeciągu kilku sekund.

Funkcje oprogramowania

 • Dwa tryby pracy 2.2:
  • Kalkulacje - tryb umożliwiający wykonywanie obliczeń w oparciu o ręcznie wprowadzane dane
  • Tytuły - tryb w którym obliczenia prowadzone są w oparciu o dane dostarczane do pamięci palmtopa w procesie synchronizacji
 • Naliczanie odsetek:
  • maksymalnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego 2.7.2
  • podatkowych (w tym połowy odsetek podatkowych)
  • ustawowych
  • dziennych
  • rocznych
 • Obsługa należności wielopozycyjnych
 • Obsługa przerw w biegu odsetek
 • Naliczanie opłaty manipulacyjnej i kosztów egzekucyjnych
 • Naliczanie i potrącanie opłaty komorniczej
 • Proporcjonalny podział kwoty na poszczególne składniki należności:
  • koszty egzekucyjne
  • koszty upomnienia
  • kwotę główną
  • odsetki
 • Funkcja bilansowania zobowiązań i rozliczania wpłat dla użytkowników nie związanych zawodowo z egzekucją administracyjną
 • Pełna obsługa czynności egzekucyjnych wykonywanych przez poborców w terenie:
  • pobranie całkowite
  • pobranie częściowe - przeliczanie od kwot należności na tytule
  • pobranie częściowe - przeliczanie od kwoty otrzymanej "na rękę"
  • sprzedaż ruchomości 2.0
  • zajęcie ruchomości 2.0
  • raport 2.0
  • protokół o stanie majątkowym 2.0
  • odebranie ruchomości 2.0
  • protokół udaremnienia 2.0
 • Czynności egzekucyjne (operacje), wykonywane w trybie Tytuły mogą być rejestrowane do pojedynczego tytułu, wszystkich tytułów lub dowolnej podgrupy tytułów wybranego podmiotu 2.3
 • Podział wyegzekwowanych należności na kwoty przekazywane do wierzyciela i organu egzekucyjnego
 • Naliczanie i potrącanie prowizji bankowej od należności przekazywanych do wierzyciela 2.0
 • Wbudowana baza danych umożliwiająca przechowywanie danych o należnościach
 • Archiwum wykonywanych operacji z mechanizmem przeglądania i raportowania
 • Pełna gama parametrów konfiguracyjnych dostępnych do samodzielnej modyfikacji:
  • tabele odsetkowe
  • stawki kosztów egzekucyjnych
  • tabela prowizji bankowych, umożliwiająca definiowanie zmieniających się w czasie stawek dla wielu banków 2.0
  • zaokrąglania odsetek z możliwością wyboru sposobu zaokrąglanie oddzielnie dla poszczególnych pozycji 1.0.2
  • odsetki minimalne
  • zaokrąglanie kosztów (również w trybie zgodnym z systemem EgaPoltax)
 • Słownik fraz 2.4 ułatwiający redagowanie notatek do czynności egzekucyjnych
 • Opcjonalny, wymaga zakupu drukarki mobilnej wraz z licencją, obsługujący dedykowane drukarki mobilne mechanizm drukowania bezpośredniego 2.4 umożliwiający:
  • wydruki wpłat gotówkowych
  • wydruki rozliczenia czynności
  • wydruki raportów
  • wydruki tabel odsetkowych
 • Wydruki na drukarkach stacjonarnych 2.5 generowane przez System Bizon na podstawie wykonanych w trybie Tytuły operacji:
  • Rozliczenie przydziału służby
  • Rozliczenie kwot ściągniętych
  • Wpłaty za okres
 • Obsługa nowych tytułów wykonawczych zgodnych z wzorem TW-1 3.0
 • Wbudowana w program kryptograficzna ochrona danych osobowych 2.6

Synchronizacja

Proces synchronizacji odpowiada za wymianę danych programu KalWin ze światem zewnętrznym, jest to proces dwukierunkowy. Do pamięci palmtopa dostarczane są w trakcie synchronizacji: tabele odsetkowe, parametry konfiguracyjne oraz dane tytułów wykonawczych. Natomiast z pamięci palmtopa pobierane są informacje o wykonanych w terenie operacjach. Dane egzekucyjne stanowiące podstawę obliczeń Kalkulatora Windykacyjnego pracującego w trybie Tytuły dostarczane są do programu z bazy danych Systemu Bizon. Zależnie od użytkowanego modułu Systemu Bizon dane egzekucyjne mogą być rejestrowane w bazie danych ręcznie, wczytywane z plików XML 2.2 lub z zewnętrznych źródeł danych za pośrednictwem ODBC 3.0.

x.x numer wersji w której wprowadzono funkcję.

Galeria

Oferta

Kalkulator Windykacyjny oferowany dwóch wersjach: KalWin i KalWinHS. Podstawowa wersja programu oznaczona symbolem KalWin umożliwia pracę tylko w trybie Kalkulacje i prowadzenie obliczeń w oparciu o ręcznie wprowadzone dane. Wersja oznaczona symbolem KalWinHS zawiera dodatkowo licencję synchronizacji i umożliwia dostarczania do palmtopa danych ze stacjonarnych systemów egzekucyjnych. Obie wersje programu są dostępne w naszej stałej ofercie jako samodzielny produkt, aktualizacja lub w pakiecie z palmtopem Palm TX.

Wszystkich zainteresowanych szczegółową ofertą prosimy o kontakt.